Witamy

Opublikowano w Przedszkole

Serdecznie Witamy w naszym Przedszkolu! 


   

  

style=

Placówka otoczona jest nowocześnie wyposażonym ogrodem przedszkolnym od strony północnej oraz miasteczkiem ruchu od strony południowej. Dzieci mogą się czuć bezpiecznie i spokojnie bawić na placu przedszkolnym wśród otoczenia zieleni. Budynek przedszkola jest typową zabudową, cały czas modernizowaną i przystosowaną do potrzeb dzieci. Dużą wagę przywiązujemy do estetycznego wystroju wnętrza pomieszczeń oraz otoczenia placówki. Sale zajęć są przestronne, widne i doskonale wyposażone we wszelkie pomoce dydaktyczne. W salach znajdują się meble, zabawki dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, kąciki zabaw, sprzęt radiofoniczny, instrumenty muzyczne i inne.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie oraz prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, wychowawczego i wszechstronny rozwój dziecka. Tworzy bezpieczną i przyjazną atmosferę. Uwzględnia potrzeby dzieci, pracowników, rodziców i środowiska lokalnego.

Mając na uwadze dobro naszych dzieci placówka funkcjonuje tak, aby w przyjaznym, bezpiecznym, pełnym akceptacji otoczeniu dzieci miały możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Całe grono dostrzega znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka, toteż przedszkole cieszy się dużym uznaniem wśród społeczeństwa lokalnego. Świadczy o tym coroczne zabieganie rodziców o przyjęcie dziecka do naszej placówki.

 

 


 

Misja przedszkola

Chcąc zapewnić dzieciom jak najlepszy start na następnym etapie edukacyjnym, dużą wagę przywiązujemy do tego, by wyposażyć je w solidne podstawy intelektualne i emocjonalne. Inspirując maluszki do aktywności twórczej i poznawczej, wspierając, ucząc samodzielności, staramy się, by opuściły progi naszego przedszkola jako osoby pełne radości i optymizmu, ciekawe świata i świadome swojej wartości.

Tworzymy dzieciom okazje do budowania konstruktywnych więzi i nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami, uczymy jak radzić sobie w różnych sytuacjach, obserwujemy dzieci i pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań, zachęcamy rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych. Wszystko to w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego rozwoju.

Drodzy rodzice

Dziękujemy Wam za zaufanie jakim nas obdarzyliście, zapisując dziecko do naszego przedszkola, a także za pomoc i współpracę. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu, przedszkole staje się dla dzieci drugim domem.  

  


 

Przedszkole i rodzina, to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziaływują na dziecko, bowiem skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest we wzajemnym i ścisłym współdziałaniu, zwłaszcza wtedy gdy w grę wchodzi dobro dziecka.

 


REKRUTACJA

 Wszystkie wnioski  na rok szkolny 2024/2025 zostały przyjęte.