Ramowy rozkład dnia

Opublikowano w Przedszkole

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.


 

 

 

7:00-8:00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

 

8:00-8:30

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.

Obserwacja pedagogiczna. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci. 

8:30-09:30

 

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

9:30-10:00

UCZESTNICZYMY W ZABAWACH I SYTUACJACH EDUKACYJNYCH

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

10:00-10:30

ZABAWY DOWOLNE

Zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

10:30-11:30

BAWIMY SIĘ W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze,

spacery i wycieczki.

(w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach).

11:30-12:30

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBIADU. OBIAD

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

12:30-13:00

ODPOCZYWAMY PO OBIEDZIE

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań.

 

13:00-13:30

BAWIMY SIĘ W SALI

Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub udział w zajęciach dodatkowych.

 

13:30-14:00

JEMY PODWIECZOREK

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku.

 

14:00-16:00

BAWIMY SIĘ W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ LUB W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane

z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 8:00 - 13:00.